Deprecated: Non-static method Log::singleton() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/futuro/domains/futurodom.pl/public_html/app/packages/Runtime/ApplicationRepository.class.php on line 56

Deprecated: Non-static method Log::factory() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/futuro/domains/futurodom.pl/public_html/app/packages/Log.php on line 181

Deprecated: Non-static method Log::singleton() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/futuro/domains/futurodom.pl/public_html/app/packages/Runtime/ApplicationRepository.class.php on line 56

Deprecated: Non-static method Log::factory() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/futuro/domains/futurodom.pl/public_html/app/packages/Log.php on line 181

Strict Standards: Static function Helper_LanguageAbstract::getAllowedLanguages() should not be abstract in /home/futuro/domains/futurodom.pl/public_html/app/helpers/LanguageAbstract.php on line 61

Strict Standards: Non-static method ApplicationRepository::getTrigger() should not be called statically in /home/futuro/domains/futurodom.pl/public_html/index.php on line 32
Pliki cookies

Pliki cookies

Jak wyłączy? pliki cookie (ciasteczka)?

Większość stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przegl?darki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie u?ytkownika komputera lub telefonu, na którym ??czysz si? z Sieci?, tzw. pliki cookie. Zazwyczaj pliki te s? bardzo po?yteczne. Dzi?ki nim zapami?tywane s? Twoje indywidualne ustawienia i dzi?ki nim mo?esz si? zalogowa? do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedz? dzi?ki nim, jak wielu u?ytkowników do nich zagl?da i co konkretnie czytaj?, a czym interesuj? si? mniej lub wcale.

Informacje zbierane przy u?yciu plików cookie mog? te? s?u?y? do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. je?eli cz?sto wchodzisz na strony o ksi??kach, b?dziesz widzia? wi?cej reklam ksi?garni. Na szcz??cie, je?eli uwa?asz, ?e obecno?? plików cookie narusza Twoj? prywatno??, mo?esz w ka?dej chwili je wy??czy? albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich po??cze? z Twojej przegl?darki.

W przegl?darce Mozilla Firefox

  • W menu "Narz?dzia" wybierz "Opcje" i w nich zak?adk? "Prywatno??".
  • Przegl?darka daje Ci mo?liwo?? zaznaczenia, ?e nie chcesz by? ?ledzony w ogóle albo usuni?cia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przegl?darce Microsoft Internet Explorer

  • W menu "Narz?dzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zak?adk? "Prywatno??".
  • Specjalnym suwakiem mo?esz regulowa? ogólny poziom prywatno?ci albo przyciskiem "Witryny" zarz?dza? ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przegl?darce Google Chrome

  • W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przegl?darki wybierz "Narz?dzia" a potem "Wyczy?? dane przegl?dania...". Oprócz mo?liwo?ci czyszczenia plików cookie, znajduje si? tam link "Wi?cej informacji", który prowadzi do szczegó?owego opisu funkcji prywatno?ci przegl?darki.

W przegl?darce Opera

  • Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczy?? histori? przegl?dania...".
  • Oprócz mo?liwo?ci skasowania ju? ustawionych plików cookie, jest tam te? przycisk "Zarz?dzaj ciasteczkami..." prowadz?cy do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przegl?darce Apple Safari

  • W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zak?adk? "Prywatno??". Znajdziesz w niej liczne opcje dotycz?ce plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urz?dzeniach mobilnych

  • Ka?dy model telefonu mo?e t? funkcj? obs?ugiwa? w inny sposób. Dlatego zach?camy do zapoznania si? z opcjami prywatno?ci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urz?dzenia mobilnego.